Exempel personalkostnader beräknade med SÅcalc
För att beräkna personalkostnader finns SÅcalc, Sveriges Åkeriföretags Excel-tillägg för kostnadsberäkning i åkeribranschen.
Klicka på länkarna nedan så kan ni se hur olika kostnader beräknats för 2010.

            Normalarbetstid
            Övertid
            OB-tillägg
            Pasningstjänst